Filtration af vinen

Den store mængde tørstoffer som under og efter gæringen befinder sig flydende i vinen består af frugtkød, skalrester og rester af de udtjente gærceller, der efter det store arbejde med at omsætte sukkeret i druesaften til alkohol ophører med at gøre noget som helst. Frugtkødet er med til at forme vinens smag så det haster ikke at få renset vinen. Vinen står på ståltank i minimum 6 måneder, hvor   de store partikler ganske langsomt bundfælder.

De lidt mindre partikler, som også er uønskede i den færdige vin, skal hjælpes lidt på vej: Øverst i tanken tilsættes et protein, som fremmer udskilningen af de små partikler. Proteinerne interagerer slet ikke med vinen og vil i løbet at nogen tid falde mod bunden af tanken. På vejen mod bunden vokser proteinmolekylerne sig store ved at de små partikler, opsamles på vejen.

Til sidst havner de på bunden af tanken og vinen fjernes forsigtigt oppefra uden at skabe omrøring.

I forbindelse med tapningen filtreres de allersidste partikler i et filter, som er fremstillet at papir. Jo mere skånsom en filtrering jo mere smag får vinen, derfor skal trykket over filteret holdes lavt (1,5 bar) omvendt så skal vi tappe ca. 3.000 liter i timen for at udnytte tappecentralen optimalt. Løsningen er et enormt stort filterareal.

 30 m2 filter til tørring

Ved seneste tapning var arealet ca. 30 m2. Dette gøres ved at opspænde ca. 160 filterplader som parallelt, i god ro og orden filtrerer vinen uden at sænke gennemstrømningen af vinen til flaskerne.