Kuldechoc i Bordeaux

Store dele af Vesteuropa blev i uge 14 ramt af nattefrost på et tidspunkt, hvor vinplanterne forlængst har sat sine skud. Denne kombination medfører at de nye skud dør i løbet af få timer. For Bordeaux's vedkommende er rekord store dele af produktionen ramt.

Konsekvenserne er ikke isoleret til årets produktion af vin, som for nogle drueavlere omfatter hele udbyttet. Det følgende års drueproduktion vil være ramt næsten lige så hårdt, idet de ét år gamle skud, fra året før, danner vækst for det efterfølgende år, dette for at lave en drueproduktion i god kvalitet. Det er således først andet år efter frostskaderne at vækstbetingelserne begynder at blive normale.

Konsekvenserne for drueavlerne bliver derfor meget alvorlige. Tab af udbytte i mindst to år plus ekstra stort arbejde med behandling af de skadede planter for at mindske sygdomme og plantedød.

Den forsikring, man kan tegne, dækker kun selve katastrofeåret, men ikke det følgende år. Denne situation vil utvivlsomt tvinge mange vinavlere i knæ, så de må gå konkurs. Vinbønderne har i forvejen Covid-19 nedlukning af hotel- og restaurant-branchen, brexit og amerikanske vinskatter at slås med.

Det er ikke kun drueavlerne, der bliver ramt. Alle de efterfølgende led som vinifikation, leverandører af flasker, propper, fade, etiketter, karton, laboratorier m.v. vil blive påvirket. Derudover vil mange andre servicefunktioner i lokalsamfundet blive ramt af en generelt svækket økonomi. På lokal plan kan denne situation have større konsekvenser end finanskrisen havde. Bordeaux blev på samme måde ramt i 2017, 1991 og tidligere i 1956 med katastrofale følger.

Årsagen til den pludselige, og for året sene, kulde er at en unormalt kold strøm af luft fra Arktis, med stor kraft, blæses ned over Europa. Samtidigt med at man i de arktiske områder oplever unormale høje temperaturer med stor afsmeltning til følge. Dette kunne være et billede på hvordan klimaforandringer virker. Dog med det forbehold at den fremtidige statistik vil vise en højere frekvens af dette fænomen over tid.

Mange vinavlerne har forsøgt at mindske skaderne ved afbrænding af olie i tønder placeret rundt i rækkerne, med overflyvning med helikopter eller oversprøjtning med vand.

Château Gourran ligger på det højeste punkt i området med skrånende marker, hvorfra den tunge kolde luft glider ned i dalen. Dette bevirker at vi ikke har haft frostramte skud i mands minde. Se nedenstående grafik.

Den kolde luft synker nedaf